Structuur + privacy verklaring


In 2000 werd de vzw De Dolfijnen opgericht door Georges Vandenabeele en Huguette Vandromme

In 2012 werd geopteerd om, binnen de vzw, 3 clubs op te richten :

  1. Zwemschool De Dolfijnen
  2. Flanders Coast swimming team afdeling Middelkerke
  3. Flanders Coast lifesaving team ( maakt geen deel meer uit van de club sinds 2017)

Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur.

hoofdbestuur :

- voorzitter: Astrid Van der Elst

- secretaris: Griet Vanhove

- penningmeester: Christine Demeyere

- andere leden: Pierre DebeckerVoor meer informatie over de verschillende clubs kan je terecht bij de startpagina.

De Dolfijnen ondertekende net als vele clubs de panathlonverklaring. De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht om een sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen in een gezonde omgeving te leren en waardig behandeld te worden.

Meer informatie over de verklaring kan je hier terug vinden.

vzw De Dolfijnen Middelkerke

vereniging zonder winstoogmerk

O.nr : 473.506.983

O.datum: 07/10/2000

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.
Deze nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat mensen meer informatie en controle hebben over hun gegevens.

Wat houdt GDPR precies in?

  • GDPR zorgt ervoor dat striktere regels voor gegevensverzameling worden nageleefd en je duidelijker geïnformeerd wordt.
  • De rechten van de leden worden gerespecteerd. Het lid mag vragen om zijn/haar gegevens te verwijderen of in elektronisch formaat te ontvangen.

Op onze inschrijvingsfiche kan je alvast aanvinken of je het al dan niet erg vindt dat er foto’s van je kind op onze Fb pagina en/of website terecht komen.

De zwemschool verzamelt jullie gegevens ( naam, adres, ed ) in functie van de verzekering, slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot ons inschrijvingsprogramma.

Lesgevers hebben enkel toegang tot de naam en telefoonnummers van de ouders (ifv de veiligheid , als er iets gebeurt tijdens de zwemles )

hier vind je alvast onze Privacyverklaring terug.